Lor Peyniri; önce, bu kavramların ne olduğunu izah edelim: Çökelek, yağı çıkarılan ayranın kaynatılması sonucu geriye kalan kesilmiş yoğurt parçalarına verilen isim; Lor ise, peynir yapıldıktan sonra süzülen mayalı sütü - peynirler, genellikle süt hayvandan sağıldıktan sonra ılıkken mayalanıp yapılıyor- kaynatılmasıyla ortaya çıkan Kesilmiş sut parçaları.