Yoğurt; sütün mayalanmasıyla oluşan beyaz koyu kıvamda süt ürünüdür. Tam yağlı ve yarım yağlı olarak ikiye ayrılır. Tam yağlı yoğurt daha makbuldür. En iyi yoğurt koyun ve manda sütünden yapılır. Eğer yapılmak istenen yoğurdun biraz ekşi olması istenirse maya daha ekşi bir yoğurttan hazırlanmalıdır. Sütün yoğurda dönüşmesini "Türk Basili" denen ve laktik asit çıkaran bir mikroorganizma sağlar Bu mikroorganizma en iyi vücut sıcaklığında gelişir. Yoğurt, süt şekerinin(laktozun), yoğurt mayasının etkisiyle kısmen laktık asit haline gelmesinden meydana gelen pıhtılaşmış bir sütten başka bir şey değildir. Sütteki asitliğin yükselmesi nedeniyle, sütün bileşimindeki kalsiyum kazeine’ttan, kalsiyum ayrılarak kazeine jel haline geçer yani pıhtılaşır. Bu olaya, yoğunlaşma denir. Sütün asitliği, süte yoğurt katılmasıyla yükseltilir.